Acta Palaeontologica Polonica

Płazy (Amphibia) z pliocenu Polski

Marian Młynarski

Acta Palaeontologica Polonica 06 (3), 1961: 261-282

Praca zawiera opis szczątków płazów ogoniastych (Caudata) i bezogonowych (Salientia) z brekcji kostnej z Wężów koło Działoszyna nad Wartą. Wśród opisanych form na uwagę zasługuje trzecie stanowisko Pliobatrachus langhae Fejervary, nowy gatunek ropuchy Bufo tarloi n. sp. oraz niewielka żaba określona jako Rana sp., stojąca blisko współczesnej Rana latastei Boulenger z północnych Włoch i Szwajcarii. W części systematycznej podano dyskusję Pliobatrachus langhae Fejervary oraz podobnych form o zrośniętych kręgach odcinka sakralnego.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.