Acta Palaeontologica Polonica

Chwytne kolce szczecioszczękich z późnego misisipu Arkansas (USA)

Larisa A. Doguzhaeva, Harry Mutvei, and Royal H. Mapes

Acta Palaeontologica Polonica 47 (3), 2002: 421-430

Opisano nieoznaczone dotąd drobne (ok. 0,5 mm długości), puste wewnątrz, nieco zakrzywione I piłkowane kolce, prawdopodobnie pierwotnie zbudowane z organicznych włókien rogowych, pochodzące z górnego misisipu (środkowy czester = odpowiednik namuru A i dolnego serpuchowu) z Arkansas (USA), i przedyskutowano ich przypuszczalną przynależność do szczecioszczękich. Okazy tworzą owalne skupiska (o wymiarach ok. 15 mm na 6 mm) złożone z około 200 osobników w obrębie małych (ok. 25 mm długości) konkrecji fosforanowych. Dla porównania zbadano kolce chwytne współczesnego szczecioszczękiego Eukrohnia hamata. Okazom z Arkansas nadano nazwę Eoserratosagitta serrata gen. et sp. nov., i zaliczono nowy rodzaj do typu Chaetognatha. Kolce z późnego misisipu porównano także z protokonodontami. Porównanie potwierdza hipotezę o istnieniu szczecioszczękich w kambrze.

Key words: Chaetognatha, organic spines, protoconodonts, phosphatized fossils, Mississippian.

Larisa A. Doguzhaeva, [planetbond@mail.ru], Paleontological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, 123868, Russia; Harry Mutvei [harry.mutvei@nrm.se], Department of Palaeozoology, Swedish Museum of Natural History, SE−104 05, Stockholm, Sweden; Royal H. Mapes [mapes@ohiou.edu], Department of Geological Sciences, Ohio University, Athens 54701, USA.