Acta Palaeontologica Polonica

Ściany rurek kambryjskich anabarytydów

Artem Kouchinsky and Stefan Bengtson

Acta Palaeontologica Polonica 47 (3), 2002: 431-444

Podstawione celestytem/barytem rurki i ich fosforanowe kopie z wczesnego kambru północnej części platformy syberyjskiej (tarcza anabarska) dostarczyły nowych danych o budowie ścian zagadkowych skamieniałości, anabarytydów. Ściana ma budowę włóknistą, odzwierciedlającą zapewne pierwotną strukturę aragonitową. Włókna zgrupowane są w blaszki przyrostowe, ustawione pod kątem przynajmniej 45° względem ścianki wewnętrznej. Tam, gdzie zewnętrzna powierzchnia rurki tworzy pierścieniowate wypustki, blaszki mają przekrój kątownika, z powodu odgięcia zewnętrznej części ku tyłowi. Anabarytydy zwykle wiązane były z parzydełkowcami albo pozostawiane bez przynależności systematycznej, ale już wcześniej sugerowano ich związki z wieloszczetami. Kątownikowe struktury przypominają cechy znane dotąd wyłącznie u rurówkowatych (Serpulidae), ale występowanie wewnątrz rurek anabarytydów kolczastych ząbków, zapewne utrudniających przemieszczanie się zwierzęcia wzdłuż rurki, sprawia, że przypisywanie owych osłon samym rurówkowatym pozostaje wątpliwe.

Key words: Anabaritida, biomineralization, wall structure, aragonite, celestite, barite, Cambrian, Siberia

Artem Kouchinsky [artem.kouchinsky@geo.uu.se], Department of Earth Sciences, Historical Geology andPalaeontology, Norbyvägen 22, SE−752 36, Uppsala, Sweden; present adress: Department of Earth & Space Sciences, University of California L.A., Los Angeles, CA 90024, USA; Stefan Bengtson [stefan.bengtson@nrm.se], Department of Palaeozoology, Swedish Museum of Natural History, Box 50007, SE−104 05, Stockholm, Sweden.