Acta Palaeontologica Polonica

Nowe dane o paleoceńskim stekowcu Monotrematum sudamericanum, i konwergentnej ewolucji trójkątnych trzonowców

Rosendo Pascual, Francisco J. Goin, Lucía Balarino, and Daniel E. Udrizar Sauthier

Acta Palaeontologica Polonica 47 (3), 2002: 487-492

Opisano dodatkowy niekompletny górny trzonowiec i pierwszy znany dolny trzonowiec najstarszego kenozoicznego (paleoceńskiego) stekowca Monotrematum sudamericanum. Porównania wykazują, że ewolucja stekowców przeszła przez etap, kiedy ich trzonowce były "pseudotrójkątne", bez prawdziwego trygonidu, a pseudotrójkątny układ guzków w trzonowcach stekowców nie powstał przez obrót pierwotnych guzków. W dolnych trzonowacach stekowców brak talonidu, a co za tym idzie, nie tworzy się zagłębienie z fasetkami wytworzonymi wskutek ścierania przez "protokon"; nie ma też cristid obliqua łączącej "talonid" z "trygonidem". Przypuszczamy, że pojawienie się układu trzonowca widocznego u Steropodon galmani (wczesna kreda, alb) nastąpiło w podobnym trybie, jak proponowany już wcześniej w przypadku dokodontów (Docodon w Laurazji, Reigitherium w południowoamerykańskiej części Gondwany), i, zapewne, u gondwanaterium Ferugliotherium.

Key words: Monotremata, Monotrematum, pseudo−triangulate molars, molar structure, Gondwana, Patagonia, Paleocene

Rosendo Pascual [ropascua@museo.fcnym.unlp.edu.ar], Francisco Goin [fgoin@museo.fcnym.unlp.edu.ar], Lucía Balarino, and Daniel Udrizar Sauthier, Departamento Paleontología Vertebrados, Museo de la Plata, Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina.