Acta Palaeontologica Polonica

Nowy duży ssak z iprezu Maroka: świadectwo zaskakującej różnorodności wczesnych trąbowców

Emmanuel Gheerbrant, Jean Sudre, Henri Cappetta, Mohamed Iarochéne, Mbarek Amaghzaz, and Baâdi Bouya

Acta Palaeontologica Polonica 47 (3), 2002: 493-506

Opisujemy nowego prymitywnego trąbowca, Daouitherium rebouli gen. et sp. nov., z wczesnego iprezu kotliny Ouled Abdoun Basin (Maroko), skąd znane jest także Phosphatherium. To najwcześniejszy ze znanych duży ssaków afrykańskich i jeden z najstarszych znanych trąbowców. Ma lofodontowe trzonowce podobne do tych u Barytherium i Numidotherium. Jest bliżej spokrewniony z tymi rodzajami i bardziej zaawansowany niż Phosphatherium (np. w budowie żuchwy), ale ma też charakterystyczne cechy prymitywne znane u Phosphatherium (brak diastemy, zachowanie dwóch dodatkowych zębów przed p2). Analiza kladystyczna Daouitherium wykazuje jego pośrednią pozycję filogenetyczną między niewielkim, prymitywnym Phosphatherium a dużymi, bardziej zaawansowanymi Numidotherium i Barytherium. Daouitherium jest lepszym kandydatem na przodka N. koholense niż Phosphatherium, ale także jest wyspecjalizowany. Daouitherium i Numidotherium mogą należeć do tej samej radiacji ewolucyjnej co "Barytherioidea". Przynależność rodzinowa Daouitherium jest niejasna (Numidotheriidae?). Odkrycie trąbowca tak dużego i zaawansowanego w porównaniu do Phosphatherium w tych samych i tak starych warstwach afrykańskich świadczy o nieoczekiwanie wczesnym zróżnicowaniu trąbowców i ich dawnym powstaniu. Wspiera też pogląd o afrykańskim pochodzeniu szeroko pojętych trąbowców.

Key words: Mammalia, Proboscidea, early Eocene, Africa, Ouled Abdoun Basin, new taxa.

Emmanuel Gheerbrant [gheerbra@mnhn.fr],Laboratoir e de Paléontologie (UMR 8569 du CNRS),Muséum National d’Histoire Naturelle, 8 rue Buffon, F−75005 Paris, France (corresponding author); Jean Sudre and Henri Cappetta, Laboratoir e de Paléontologie (UMR 5554 du CNRS), Université Montpellier II,case courrier 064, Place Eugène Bataillon, F−34095 Montpellier Cedex 05, France; Mohamed Iarochène, Dir ection de la Géologie, Minist ère de l’Energie et des Mines, BP6208 Rabat−Instituts, Morocco; Mbarek Amaghzaz and Baâdi Bouya, Groupe Office Chérifien des Phosphates, Centr e Minier de Khouribga, Service Géologique et Direction du Développement, Khouribga, Morocco.