Acta Palaeontologica Polonica

Czaszka nowego ptaka pełnopłetwego ze środkowego eocenu Messel (Niemcy)

Gerald Mayr

Acta Palaeontologica Polonica 47 (3), 2002: 507-512

Opisano czaszkę nowego ptaka pełnopłetwego ze środkowego eocenu Messel (Niemcy). Masillastega rectirostris gen. et sp. nov. zaliczono wstępnie do głuptakowatych (Sulidae). Byłby to wówczas najstarszy znany kopalny przedstawiciel tej rodziny, wyprzedzający o ok. 15 mln lat Sula ronzoni Milne-Edwards, 1867 z najniższego oligocenu Francji. Masillastega rectirostris różni się od współczesnych Sulidae proporcjonalnie dłuższym dziobem, który wskazuje, że eoceński ptak nie był przystosowany do nurkowania z rozpędu. W przeciwieństwie do współczesnych głuptakowatych, wyłącznie morskich ptaków, Masillastega rectirostris zachowała się w osadach słodkowodnych. To pierwszy przedstawiciel pełnopłetwych (Pelecaniformes) opisany z Messel i jeden z niewielu dużych ptaków odkrytych w tym stanowisku.

Key words: Birds, Pelecaniformes, Sulidae, Masillastega, Messel, Eocene

Gerald Mayr [gmayr@sng.uni−frankfurt.de], Forschungsinstitut Senckenberg, Division of Ornithology, Senckenberganlage 25, D−60325 Frankfurt a.M., Germany