Acta Palaeontologica Polonica

Najstarsza fauna mioceńskich węży znana z Europy Środkowej: czeskie stanowisko Merkur-sever

Martin Ivanov

Acta Palaeontologica Polonica 47 (3), 2002: 513-534

Wczesnomioceńskie (MN 3a) stanowisko Merkur-sever reprezentuję najstarszą znaną faunę mioceńskich węży w Europie na wschód od Niemiec. Tamtejszy zespół węży odznacza się znacznym zróżnicowaniem gatunkowym i obejmuje przedstawicieli następujących rodzin: Boidae (Bavarioboa sp.), Colubridae (Coluber dolnicensis, Coluber suevicus, Coluber caspioides, cf. Elaphe sp., Natrix merkurensis sp. nov., Natrix sansaniensis), Elapidae (Elapidae gen. et sp. indet.) i Viperidae (Vipera sp.-"Vipera aspis" complex). W przypadku gatunków Coluber dolnicensis, Coluber suevicus Natrix sansaniensis są to ich najstarsze znane świadectwa kopalne. Po raz pierwszy opisano kości czaszek C. suevicus i N. sansaniensis. Odkrycie cf. Elaphe sp. Może stanowić najwcześniejszy zapis kopalny rodzaju Elaphe. Elapidae gen. et sp. indet. zapewne reprezentuje najwcześniejszy zapis kopalny kobr.

Key words: Snakes, Boidae, Colubridae, Elapidae, Viperidae, Early Miocene, Czech Republic

Martin Ivanov [mivanov@mzm.cz], Department of Geology and Palaeontology, Moravian Museum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic.