Acta Palaeontologica Polonica

Przypuszczalny trop stegozaura z późnej jury Polski

Gerard Gierliński and Karol Sabath

Acta Palaeontologica Polonica 47 (3), 2002: 561-564

Paleoichnolodzy od dawna starali się zidentyfikować tropy stegozaurów i niedawno wskazano kilka domniemanych kandydatur. Na powierzchni izolowanego bloku skalnego z Gór Świętokrzyskich odkryto niedawno fragment szlaku tropów dużego czworonożnego dinozaura ptasiomiednicznego. Blok dolomitu z Bałtowa, na północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, jest zapewne wieku oksfordzkiego. Tropy przypominają duże odciski z późnej jury Ameryki Północnej, z charakterystycznymi krótkimi, tępo zakończonymi palcami. Charakterystyczna morfologia tropu pasuje do szkieletu stopy stegozaura. Opisany w pracy ślad stanowi zarazem drugie ichnologiczne świadectwo późnojurajskich dinozaurów z Polski (dotąd polskie dinozaury były znane głównie z bogatych zespołów tropów z odsłonięć dolnej jury).