Acta Palaeontologica Polonica

Pierwsze znalezisko pterozaura z rodziny Azhdarchidae z późnej kredy Węgier

Attila Ősi, David B. Weishampel, and Coralia M. Jianu

Acta Palaeontologica Polonica 50 (4), 2005: 777-787

W stanowisku Iharkút w Górach Bakony (zachodnie Węgry) w odsłonięciu górnokredowej (santońskiej) formacji Csehbánya, zawierającym kości kręgowców, odkryto szczątki pterozaura z rodziny Azhdarchidae (z podrzędu pterodaktylowców). Pośród pojedynczych kości, przed wszystkim 21 fragmentów przedniej części szczęk, czterech kręgów szyjnych, prawej kości promieniowej i niekompletnych innych kości kończyn zachowała się kompletna żuchwa, stanowiąca jeden z najlepszych znanych na świecie okazów tej części szkieletu jakiegokolwiek gatunku z tej rodziny. Całkowita, bezzębna żuchwa, zaliczona do nowego rodzaju i gatunku Bakonydraco galaczi ma kilka cech diagnostycznych dla Azhdarchidae, uzasadniających przynależność Bakonydraco do tej grupy. Kręgi szyjne wykazujące cechy ażdarchidów zaliczono do nieokreślonych bliżej Azhdarchidae. Nowe odkrycia pozwoliły lepiej poznać budowę żuchwy Azhdarchidae i dostarczyły nowych przesłanek do rozważań nad sposobem żerowania tych bezzębnych pterozaurów.

Key words: Pterosauria, Azhdarchidae, mandible, cervical vertebrae, Cretaceous, Hungary.

Attila Ősi [hungaros@freemail.hu], Department of Palaeontology, Eötvös Loránd University, Budapest, 1117, Hungary; David B. Weishampel [dweisham@mail.jhmi.edu], Center for Functional Anatomy and Evolution, Johns Hopkins University, Baltimore, 21205, USA; Coralia M. Jianu [coralia.jianu@xnet.ro], Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Deva, 2700, Romania.