Acta Palaeontologica Polonica

Morfologia podstawy czaszki a stanowisko filogenetyczne późnoeoceńskiego ssaka pradrapieżnego Quercygale

Gina D. Wesley-Hunt and Lars Werdelin

Acta Palaeontologica Polonica 50 (4), 2005: 837-846

Quercygale angustidens to niewielki, wczesny przedstawiciel Carnivoramorpha (grupy obejmującej rząd ssaków drapieżnych i najbliższych krewniaków) z górnego eocenu Europy północno-zachodniej, w tym z francuskich warstw Phosphorites du Quercy. Chociaż rodzaj ten jest reprezentowany przez bogaty materiał, niewiele opublikowano na temat okolicy usznej, kryjącej zespół cech ważnych w badaniach taksonomicznych i filogenetycznych. W pracy szczegółowo opisano podstawę niezdeformowanej niekompletnej czaszki Quercygale. Nowe dane pozwoliły na analizę filogenetyczną Quercygale w kontekście wzajemnych pokrewieństw bazalnych Carnivoramorpha. Quercygale wykazuje mozaikę cech wyspecjalizowanych i plezjomorficznych. Promontorium jest silnie wyspecjalizowane i inne niż u jakiegokolwiek innego przedstawiciela 'Miacoidea'. Sądząc po sąsiednich kościach, puszka słuchowa wydaje się nie tak rozdęta jak u innych blisko spokrewnionych Miacidae. Analiza filogenetyczna ukazuje Quercygale jako takson siostrzany dla Nimravidae i zaawansowanych Carnivora; rodzaj ten wydaje się najbardziej wyspecjalizowany wśród wyjściowych Miacidae. Przedyskutowano znaczenie takiej pozycji Quercygale dla filogenezy Carnivoramorpha.

Key words: Mammalia, Miacidae, Miacoidea, Quercygale, carnivoran phylogeny, basicranium, Eocene, Quercy.

Gina D. Wesley−Hunt [gina.wesley@nrm.se], Department of Palaeozoology, Swedish Museum of Natural History, Box 50007, S−104 05 Stockholm, Sweden; present address: [wesleyg@si.edu], Department of Paleobiology, MRC NHB 121, Smithsonian Institution, Washington, D.C. 20560, USA; Lars Werdelin [werdelin@nrm.se], Department of Palaeozoology, Swedish Museum of Natural History, Box 50007, S−104 05 Stockholm, Sweden.