Acta Palaeontologica Polonica 5 (4) 1960


Articles

Ichtiofauna łupków jasielskich z Sobniowa

Anna Jerzmańska

Acta Palaeontologica Polonica 05 (4), 1960: 367-419

Abstract | Full text

Szczątki ryb z wapieni mioceńskich Pińczowa

Kazimiera Pawłowska

Acta Palaeontologica Polonica 05 (4), 1960: 421-432

Abstract | Full text

Porosphaera z górnej kredy okolic Krakowa

Helena Hurcewicz

Acta Palaeontologica Polonica 05 (4), 1960: 435-449

Abstract | Full text

Complexastraea i Thecosmilia z astartu Polski

Ewa Roniewicz

Acta Palaeontologica Polonica 05 (4), 1960: 451-470

Abstract | Full text