Acta Palaeontologica Polonica 12 (4) 1967


Articles

Górno-dewońskie konodonty z południowo-zachodniego regionu Gór Świętokrzyskich

Zdzisława Wolska

Acta Palaeontologica Polonica 12 (4), 1967: 363-435

Abstract | Full text

Miocene cirripeds domiciled in corals

Wacław Bałuk and Andrzej Radwański

Acta Palaeontologica Polonica 12 (4), 1967: 457-513

Abstract | Full text

Some Holothurian sclerites from the Polish Jurassic

Jadwiga Garbowska and Andrzej Wierzbowski

Acta Palaeontologica Polonica 12 (4), 1967: 523-541

Abstract | Full text

Trace fossil Aglaspidichnus sanctacrucensis n. gen., n. sp., a probable resting place of an aglaspid (Xiphosura)

Andrzej Radwański and Piotr Roniewicz

Acta Palaeontologica Polonica 12 (4), 1967: 545-552

Abstract | Full text